Thị Xã Ninh Hòa trong tương lai sẽ phát triển lên Thành Phố. Hiện đang chuyển mình trở thành Đô Thị Công Nghiệp của cả khu vực miền trung

0916 427 428