Khánh Sơn, Khánh Hòa được ví von là "Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam". Tiềm năng phát triển du lịch ở nơi đây rất lớn. Cơ hội đầu tư tuyệt vời về bđs nghỉ dưỡng

0916 427 428