Vịnh Nha Phu & Ninh Ích, Ninh Hòa có vị trí rất đẹp, tiềm năng về du lịch rất lớn. Nhiều đại dự án xin đầu tư. Cơ hội tuyệt vời khi sở hữu bds nơi đây!

0916 427 428