Quốc Lộ 1A là con đường giao thông huyết mạch của cả nước. Hàm Thuận Nam là cầu nối giữa Sài Gòn và các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên

0916 427 428