Xã Ninh An là điểm tiếp giáp nhiều dự án lớn trong tương lai: Khu công nghiệp Ninh Sơn, Khu công nghiệp Ninh Thọ, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng...

0916 427 428